پایگاه اطلاعاتی Embase

معرفی 

پایگاه Embase یکی از بزرگترین مجموعه های اطلاعاتی الکترونیکی است که توسط انتشارات Elsevier تهیه و ارائه می شود. این پایگاه داده، اطلاعات ارزشمندی چون اطلاعات دارویی، اثرات نامطلوب داروها، دستگاه های پزشکی، اطلاعات تحقیقاتی زیست پزشکی مرتبط با بیماری ها و سایر موارد تکمیلی را در اختیار کاربران قرار می دهد.

ویژگی ها

 این پایگاه اطلاعاتی یک منبع زیست پزشکی و علوم دارویی است که  اطلاعات حدود ۴۰ میلیون رکورد از سال ۱۹۷۴ تا کنون را دارا می باشد و سالانه ۱.۵ میلیون رکورد جدید به آن اضافه می شود. همچنین، به عنوان یک پایگاه داده پزشکی ، بیش از ۸۳۰۰ عنوان مجله را پوشش می دهد.

انواع جستجو
در این پایگاه امکان ۱۰ نوع جستجو وجود دارد. از هر صفحه ای در پایگاه Embase  اگر بر روی دکمه Search بالای صفحه کلیک نمایید می توانید به صفحه جستجو در این پایگاه منتقل شوید. سپس جستجوی مورد نظر  را انتخاب نمایید.

 

۱. Quick search  ( جستجوی مقدماتی)
برای جستجو در این بخش چند فیلد جستجو وجود دارد. به منظور جستجوی گسترده می توان کلیدواژه را در جعبه  Quick search نوشت. در هنگام نوشتن کلیدواژه، لغات هماهنگ با کلیدواژه شما که در Emtree نمایه شده است نشان داده می شود.

در این جستجو امکان ترکیب فیلد ها با  استفاده از عملگرهای بولین وجود دارد. AND (خاص کردن نتایج جستجو) ، OR (عام کردن نتایج جستجو) و NOT ) به کارگیری یک کلیدواژه و عدم به کارگیری کلیدواژه دیگر)

برای محدود کردن جستجو می توان از گزینه هایی که در پایین صفحه وجود دارد استفاده نمود.

 

۲. PICO

برای جستجوی نظام مند در پایگاه ، بایستی ابتدا PICO را در سوال پژوهشی تفکیک نمود.  PICO از ترکیب حرف اول چهار اصطلاح تشکیل شده است:

 

جامعه پژوهش، بیماران، مساله

Population , Patients , Problem

P

مداخله

Intervention

I

مقایسه کننده

Comparison 

C

خروجی

Outcome

O

نوع مطالعه

Study Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صفحه اول این نوع جستجو، دو بخش وجود دارد. ۱- بخش تزاروس ویژه Embase که Emtree نامیده می شود. ۲- بخش جستجو.

جستجو با استفاده از Emtree :

در این بخش می توان کلیدواژه مورد نظر را در سطر اول جستجو وارد نمود تا اصطلاح پذیرفته شده به همراه واژه های مترادف بازیابی شود. بعنوان مثال با درج اصطلاح Cancer و کلیک بر روی علامت جستجو، اصطلاح malignant neoplasm بعنوان اصطلاح پذیرفته شده بازیابی می گردد و ساختار درختی آن نمایش داده می شود که کاربر می تواند با توجه به سوال پژوهش، مرتبط ترین اصطلاح را انتخاب نماید.   

 همچنین، با توجه به این که واژه های مترادف نیز بازیابی می شود، با انتخاب گزینه  Add ۱۰ synonyms می توان دامنه جستجو را گسترش داد.

  

 در قسمت بالای کادر جستجو، ابزاری بعنوان استراتژی پیش فرض قرار دارد  و گزینه های مختلفی برای جستجوی تخصصی و دقیق در اختیار کاربر قرار می دهد.

 ۴/mj  یا Major Focus : بر رکوردهایی تمرکز دارد که کلیدواژه کاربر، بعنوان واژه اصلی و پذیرفته شده ، در آنها بکار رفته است.

/de یا  Index term : واژه ها یا نقشه های کاربر را با واژه های برگزیده شده Emtree جستجو می کند (اگر واژه شما یک مترادف در  Embase باشد).

/exp/mj یا Explosion : ترکیب دو نوع جستجو. یعنی هم واژه های اصلی و پذیرفته شده Emtree   و هم واژه های خاص تر را با هم جستجو می کند.

/exp یا Explosion : کلید واژه یا نقشه های کاربر که در Emtree  برگزیده شده اند را به همراه واژه های خاص تر جستجو می کند.

/br یا As broad as possible : کلیدواژه کاربر را در هر جای متن وجود داشته باشد جستجو می کند.

 
نمونه تکمیل شده یک جستجو با PICO

  •    با استفاده از گزینه Clear  field می توان ، فیلد مورد نظر را پاک نمود.

با انتخاب منوی آبشاری موجود در کنار هر کدام از کلیدواژه ها در هر فیلد،  کادری باز می شود که میزان نتایج ، بر اساس انتخاب هر کدام از انواع پیش فرض جستجو، نشان داده شده است. که می توان بر اساس، نیاز و هدف پژوهش ، آنها را انتخاب نمود.

 


 

همچنین ، با انتخاب گزینه add synonyms می توان نسبت به اضافه نمودن مترادف های کلیدواژه به استراتژی جستجو ، اقدام نمود.

پس از انتخاب کلیدواژه های اصلی و مترادف ها در تمام اجزای PICO و انتخاب نوع مطالعه، تعداد نتایج نمایش داده می شود و می توان نتایج مورد نظر را مشاهده نمود.

 

۳. PV Wizard

در قسمت  PV Wizard می توانید یک جستجوی جامع دارویی بر اساس ۵ عنصر کلیدی انجام دهید:

•       نام دارو (Drug name)

•       نام داروهای جایگزین (Alternative drug name

•       اثرات جانبی دارویی (Adverse drug reaction

•       شرایط ویژه (Special situations)

•       محدود کردن افراد (Human Limit)  

 

در این صفحه چند بخش قابل مشاهده است:

 بخش ۱: واژه نامه Emtree  که برای جستجوی بهتر اصطلاحات و نام دارو ها می توان از آن استفاده نمود.

بخش ۲: جستجوی ۵ عنصر  PV Wizard

بخش۳ : MLM Query

بخش۴: جعبه جستجو

بخش۵: زیر عنوان ها (subheadings)

 

۴. Medical Devices

 در این بخش می توان ابزارها و قطعات  و دستگاه های مختلفی که در علوم پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد را جستجو نمود. بدین منظور نام قطعه مورد نظر را در بخش device name  می نویسیم. به محض نوشتن نام ، لیستی از پیشنهادات برای بهتر نمودن کلیدواژه مورد جستجو به همراه تعداد نتایج مربوط به هر کلیدواژه ،  پیشنهاد می گردد. همچنین، با استفاده از اصطلاحنامه Emtree  ، جایگاه کلیدواژه نمایش داده می شود و کاربر  می تواند  نسبت به انتخاب کلیدواژه مرتبط تر یا دقیق تر اقدام نماید.

 با انتخاب add synonyms می توان واژه های مترادف بازیابی شده را به جستجو اضافه نمود. سپس ، می توان با استفاده از عنوان های فرعی زیر، جستجوی دقیق تری انجام داد:

Adverse device effect : عوارض جانبی دستگاه

Device comparison : مقایسه دستگاه

Clinical trial : کارآزمایی بالینی

Device economics : شرایط اقتصادی دستگاه

 در بخش بعد، می توان عوارض جانبی را به استراتژی جستجو اضافه نمود. در این بخش می توان با انتخاب گزینه Add/Edit default adverse effects syntax  نسبت به اضافه نمودن  یا ویرایش عوارض جانبی پیش فرض اقدام نمود یا با انتخاب گزینه Add ۱۶۸ device specific adverse effect terms  نسبت به اضافه نمودن واژه هایی که بطور خاص نشان دهنده عوارض جانبی دستگاه مورد نظر می باشد ، اقدام نمود.

با انتخاب گزینه های مورد نظر ، می توان هر کدام از عوارض را به جستجو اضافه نمود یا از حالت پیش فرض حذف کرد.

 در بخش آخر، می توان نوع مطالعه را مشخص نمود و همچنین سال انتشار مقالات را تعیین کرد.

در انتها، با انتخاب گزینه show result می توان نتایج بازیابی شده را مشاهده نمود و با انتخاب گزینه display full query می توان استراتژی جستجو را مشاهده کرد.

 

 ۵. Advanced search ( جستجوی پیشرفته)

چهار گزینه جستجوی پیشرفته، جستجوی دارو ها، بیماری ها و تجهیزات پزشکی دارای ساختاری مشابه هستند.

در هر یک از این بخش ها یک کادر جستجو وجود دارد  که در آن می توانید کلمات و عبارات کلیدی را با یا بدون اپراتورهای بولین ، فیلد های مختلف (field code) و غیره جستجو کنید. در زیر انواع عملگرهای موجود در بخش search tips قابل مشاهده است.

 

 

 

 

همچنین ، هر بخش دارای چندین عنوان فرعی می باشد که امکان محدود کردن و دقیق تر نمودن جستجو را فراهم می کند.

Mapping : انتخاب واژه های پدیرفته شده، انتخاب متن کامل رایگان ، انتخاب وازه های عام تر یا خاص تر ..

Date : انتخاب تاریخ انتشار

Source  : انتخاب منبع انتشار شامل پایگاه   ، مدلاین یا پابمد

Fields : انتخاب فیلد جستجو شامل نویسنده، عنوان ، چکیده و ...

Quick limits فیلترهای فوری شامل انتخاب فیلترهای پر استفاده

EBM : شامل انواع مطالعات مبتنی بر شواهد مانند مرور کاکرین، مرور نظام مند و ...

Pub. Types : انتخاب نوع مدرک شامل مقاله، مقاله کنفرانس ، در حال چاپ و ...

Languages : انتخاب زبان

Gender : انتخاب جنسیت

Age : انتخاب سن

Animal  : انتخاب فیلدهای مرتبط با حیوانات

 

۶. Druge ( جستجوی داروها) 

با انتخاب گزینه Druge، جستجوی دارو ها  فعال می شوددر این بخش علاوه بر زیر عنوان های ذکر شده گزینه های دیگری نیز برای محدود کردن جستجو وجود دارد.

 Drug fields : انتخاب نام تجاری و نام سازمانی دارو ها

Drug subheadings: " محدود کردن نتایج جستجو به مواردی : مانند "واکنش دارویی نامطلوب" ، "غلظت دارو"، "ترکیب داروها" و ...

Routes:  محدود کردن نتایج جستجو به روش های تجویز دارو

 

۷. Desease ( جستجوی نام بیماری ها) 

با انتخاب این نوع جستجو، سرعنوان های فرعی بیماری ها فعال می شود که می توان با انتخاب آنها، جستجوی دقیق تری انجام داد.

زیر عنوان  Disease subheadings نتایج جستجو را به مواردی مانند: تشخیص بیماری، مدیریت بیماری ، درمان بیماری و... محدود می کند.

 

 ۸ . Device (جستجوی نام ابزار، قطعه یا دستگاه)

با انتخاب این نوع جستجو، device field فعال می شود و می توان بر اساس سازندگان ابزار یا نام تجاری آنها نسبت به جستجوی عبارتی یا جستجوی دقیق  اقدام نمود.

 

همچنین ، فیلتر device subheadings  نیز فعال می شود که به کاربر امکان انتخاب سرعنوان های فرعی مرتبط مانند عوارض جانبی ابزار، مقایسه ابزارها، شرایط اقتصادی و. کارآزمایی بالینی را می دهد.

  

۹.  Article(جستجوی مقالات)

 در این بخش ، با استفاده از گزینه های مختلف می توان نسبت به جستجوی مقالات مورد نظر پرداخت.

  

Article title : عنوان مقاله

Author name : نام نویسنده

Journal title : نام مجله

Abbreviated journal title : نام اختصاری مجله

Publication year : سال انتشار

DOI : شناسگر الکترونیکی مقاله. شماره منحصر به فرد هر مقاله در وب.

CODEN : شماره اختصاصی و منحصر به فرد هر مجله شامل ۶ کاراکتر حرف و عدد برای هر مجله

ISSN : شماره استاندارد بین المللی مجلات.

Volume : شماره جلد مجله       Issue: شماره     First page : شماره اولین صفحه مقاله

 

 ۱۰. Authore  ( جستجوی نویسندگان)
 با استفاده از این نوع جستجو، می توان نویسندگان مقالات را بر اساس نام خانوادگی، نام کوچک، وابستگی سازمانی و شماره ORCID آنها جستجو نمود.

 سپس بر اساس فیلترهای موجود، نسبت به بهینه نمودن جستجو اقدام نمود.

 

فایل PDF