معاون پژوهشی مرکز 

     

 

دکترسید رسول باقری

 

 

دکترسید رسول باقری

نام ونام خانوادگی : سید رسول باقری

استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی فیزیوتراپی

دانشگاه اخذ مدرک : دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایمیل:rasool.bagheri@ymail.com

شماره تماس : 09111295457

cv سامانه علم سنجی 

استادیار فیزیوتراپی

گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی، عضلانی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

Assistant Professor of Physiotherapy

Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences

Neuromuscular Rehabilitation Research Center

Semnan University of Medical Sciences