لیست الفبایی مجموعه منابع الکترونیک رایگان و مشترک وزارت بهداشت

علیرغم اتمام اشتراک تعدادی از پایگاه های اطلاعاتی، دسترسی و امکان جستجوی منابع و دریافت متن کامل (مقاله، کتاب و ...) به صورت رایگان از سوی ناشر برقرار است.

  

به منظور استفاده از منابع الکترونیک مشترک در خارج از محیط دانشگاه می توانید از VPN استفاده نمایید.

 

 

 منابعی که با VPN یا شبکه دانشگاه قابل دسترسی است.
 منابعی که دسترسی به آن ها رایگان است.
 منابعی که دسترسی به بخشی از آن ها رایگان است.
 منابعی که اشتراک شان به پایان رسیده است.

 

Type:     D=Database ,    J=Journal,     B=Book,     E=Evidence Base Medicine,    M=Multimedia,   L= Local Resources,  F=Free Medical Resources**

Access

Type**

 Database

E

ACP Journal Club

E

All OVID EBM Reviews

 

L

 

Barakat Knowledge Network System

 سامانه دانش گستر برکت

 

F

BioMedCentral

 D

BMJ

 

 E

BMJ Best Practice

 J

BMJ Journals

 E

BMJ Learning

 

 D/J

Clinical key

 M

Clinical Key (Guidelines)

 M

Clinical Key (Multimedia)

 B

Clinical Key Books

L

Cochrane Iran Associate Center

مرکز همکار کاکرین ایران

 E

Cochrane Library

 

 F

Directory of Open Access Books

 

 F

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 

 J

EBSCO Dentistry & Oral Sciences

 D

Embase

D

Essential science indicators (ESI)

F

 

Free Books For Doctors

 

 F

Free Medical Journals

 D

Google scholar

L

 

Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

L

 

Islamic World Science Citation Database (ISC)

(ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 

D

Journal citation reports (JCR)

L

MagIran

بانک اطلاعات نشریات کشور 

 

 L

 

MoH Books Publishing System

سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه‌ها

 

 L

 

MoH Journals Black List

فهرست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت

 L

 

MoH Journals Database

بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

 

 L

 

MoH Thesis Database

بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی

D

OVID

 M

OVID (Multimedia)

 

 B

Ovid Books

 

 B/M

Primal Pictures

 

 J

ProQuest

D

Proquest Dissertations & Theses

 

D

PubMed

 

 J

SAGE Journals

 

 J

ScienceDirect

 B

ScienceDirect Books

 

 L

 

Scientific Information Database (SID)

 (SID) پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 

 D

Scopus

 J

Springer

 E

Trip Database

 

 D

Ulrich’s web

 

 D/E

UpToDate

 

D

Web of Science (ISI)

 

J

Wiley

 

 B

Wiley Books