سامانه نوپا 

 

سامانه "نوپا" عنوان مجموعه ای از 12 سامانه ای است که تحت عنوان "نظام نوین اطلاعات پژوهشهای پزشکی ایران" از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برای دسترسی سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور طراحی و راه اندازی شده است. این مجموعه، به صورت یکجا میتواند نیازهای پژوهشی دانشجویان، اساتید و پژوهشگران حوزه علوم پزشکی را مرتفع کند و اطلاعات طبقه بندی شده و یکپارچه ای در اختیار آنها قرار دهدهمچنین این سامانه در راستای استفاده بهینه و ارتقای علم و پژوهش، سامانه های مختلفی از جمله علم سنجی اعضای هیأت علمی و سایر دانشگاههای علوم پزشکی، مشابهت یاب و معرفی مجالت نامعتبر و جعلی را شامل میشود.

 

 

کتابخانه ملی پزشکی ایران

http://www.inlm.ir

 

بانک اطلاعات پایان نامه های علوم پزشکی

http://thesis.research.ac.ir

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور

http://news.research.ac.ir

سامانه مشابهت یاب

http://ppc.research.ac.ir

سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

http://usid.research.ac.ir

سامانه  مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد)

http://books.research.ac.ir

بانک مقالات پزشکی ایران

http://idml.research.ac.ir

سامانه اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

http://journals.research.ac.ir

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی

http://blacklist.research.ac.ir

سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

http://isid.research.ac.ir

سامانه منبع یاب (Resource finder)

http://rsf.research.ac.ir

 سامانه جامع  طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

https://rpis.research.ac.ir

 

فایل PDF

سامانه نوپا