رئیس مرکز 

دکتر بنفشه منصوری 

نام ونام خانوادگی : خانم دکتر بنفشه منصوری 

استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی گفتار درمانی 

دانشگاه اخذ مدرک : دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایمیل :  slp.banafshe@gmail.com

شماره تماس : 09124300401

cv سامانه علم سنجی

استادیار گفتار درمانی 

گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی، عضلانی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

Banafshe Mansuri

Assistant Professor of Speech Therapy

Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences

Semnan University of Medical Sciences