دانش بشر با سرعتی سرسام آور در حال توسعه می‌باشد . امروزه انجام پژوهش به ویژه در حوزة توانبخشی به عنوان محور توسعة پایدار ،‌ یکی از ارکان رشد جامعه بشری به شمار می‌آید . در این میان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به عنوان بستر تولید دانش برای پاسخگویی به نیاز روز افزون در حوزه‌های توانبخشی و دگرگونی‌های ساختار اجتماعی ناگزیرند برنامه‌های خود را متناسب با شرایط حاکم و قابلیت‌ها و توانمندی‌ها تدوین نمایند و بدین ترتیب نیل به کمال بهره‌وری از منابع را در پیشبرد اهداف متعالی سازمانی خود ، تضمین نمایند .

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از فروردین سال 1389 با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه شروع به فعالیت نمود. این مرکز به دنبال پیگیری های مستمر در سال 1390 مورد موافقت اصولی قرار گرفت.ودر تاریخ 28/5/97 به استناد رای صادره در دویست و شصت وهشتمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ، با تاسیس مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سمنان موافقت قطعی بعمل آمد . ساختمان این مرکز در خیابان قدس سمنان واقع در ساختمان اهدایی طباطبائی و اقوامی واقع است. این مرکز با مساحت تقریبی 500 متر مربع دارای بخـش های مختلف از جمله آزمایشـگاه های الکترودیاگنوستیک، اولترسونوگرافی، آنالیز حرکتی، ایزوکینتیک، ارزیابی تعادل و فیزیولوژی ورزشی, کتابـخانه,  سالن کنفرانس، واحد رایانه، و اداری می باشد. امید است که با یاری خداوند متعال و تلاش روزافزون پژوهش گران عزیز این مرکز و یاری محققین گرامی در سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها در سراسر کشور و همچنین مراکز بین المللی در سایر کشورهای جهان و عنایت مسئولین محترم این مرکز بتواند روز به روز گامی مؤثر در پیش برد اهداف عالی خود در جهت خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی بر دارد.

امید است با بکارگیری و اجرای برنامه های مرکز بتوان طی مسیر اعتلای جایگاه واقعی پژوهش‌های کاربردی،‌ به منظور دست یابی به عدالت در سلامت جامعه ، را هموار نمود.

 

برنامه راهبردی مرکز تحقیقات توانبخشی  عصبی عضلانی

• دیدگاه (Vision)

ما بر آنیم که در این مرکز از طریق انجام پروژه‌های پژوهشی منطقه‌ای ، ملی و بین‌المللی در حیطه توانبخشی عصبی عضلانی با تلفیق پژوهش در امر آموزش و مدیریت سلامت جامعه ضمن بالا بردن سهم کشورمان در تولید علم ، پژوهش را در خدمت گسترش عدالت در سلامت و ایجاد فرصت‌های منصفانه برای ارتقای توانبخشی عصبی عضلانی همه مردم قرار دهیم . ما متعهدیم بستر پژوهشی را در محیطی صمیمی با اتکا بر نیروی انسانی کارآمد ، ارتباط با سایر مراکز علمی ، جذب اعتبارات منابع بالقوه درون و برون بخشی به ویژه مشارکت جامعه ، فراهم آوریم

انجام تحقیقات بنیادی ، کاربردی ، بنیادی و کاربردی در حیطه توانبخشی در جهت رسیدن به آرمانهای نقشه جامع علمی و چشم انداز بیست ساله کشور

• رسالت (Mission)

  • 1- مهمترین رسالت این مرکز رهبری و اجرای پژوهشهای کاربردی و توسعه‌ای و تولید علم در حیطه توانبخشی عصبی عضلانی و چگونگی دست یابی به عدالت در راستای چشم انداز توسعه ملی می باشد .
  • 2- ترجمه دانش توانبخشی عصبی عضلانی ، ارائه رهنمود و مشاوره به سیاستگذاران و متولیان نظام توانبخشی از طریق مراجع ذیربط به منظور ارتقا و توسعه عدالت در توانبخشی جامعه .
  • 3- توانمندسازی و جلب مشارکت جامعه و سازمان های مردم نهاد ، جلب حمایت سازمانها به ویژه دبیرخانه تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت به منظور تحقیق، تولید ، انتشار علم ، ارتقای سواد توانبخشی و ارائه مدلهای کاربردی مرتبط .
  • 4- آموزش و ارتقای دانش به منظور آشنایی با مفاهیم توانبخشی.

برنامه ریزی ، انجام و نظارت بر تحقیقات در حیطه های مختلف توانبخشی اعم از توانبخشی اختلالات اسکلتی عضلانی و الکترودیاگنوز در سطح کشور بطوریکه در پایان برنامه چشم انداز بهترین مرکز تحقیقات حیطه توانبخشی در سطح کشور و منطقه باشیم .

• ارزشها :

این مرکز با علم و باور به قداست ذاتی دانش و پژوهش و اهمیت انکار ناپذیر جایگاه آنان در توسعه عدالت در توانبخشی و رعایت موازین اخلاقی در امر پژوهش و تکریم محقق با اتکای به خداوند بزرگ تلاش خواهد نمود با کار تیمی و ایجاد انگیزه‌های متعالی برای تولید دانش و حاکمیت پژوهش با تأکید بر ارتقای مستمر کمیت و کیفیت پژوهشهای مرتبط و اشاعه دانش حاصله گامی در جهت کمال انسانی و تحقق جامعه ای سالم با اتکای بر عدالت در توانبخشی بر دارد .

• ارزیابی درونی

o نقاط قوت

• تنها مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی دانشگاه

• وجود بخش آموزشی تخصصی کارشناسی ارشد (فیزیوتراپی جنرال، فیزیوتراپی ورزشی)

• وجود ساختمان مستقل

• امکانات و تجهیزات تحقیقاتی مورد نیاز

o نقاط ضعف

• محدودیت استخدام نیروی هیئت علمی

  • محدودیت استخدام نیروی کارشناس آزمایشگاه و کادر اداری

• ارزیابی بیرونی

o فرصتها

• نیاز جامعه و کشور به تحقیقات در حیطه توانبخشی

• بهبود شرایط زندگی و افزایش عمر و ازدیاد جمعیت سالمندان همراه با ابتلا به بیماریهای مزمن و ناتوان کشور ، از قبیل stroke و نیاز به تحقیقات در این زمینه

• بروز حوادث غیر متفرقه در کشور و و منطقه و عوارض حاصله از آن از قبیل ضایعات نخاعی ، قطع اندام و ... نیاز به تحقیقات در حیطه توانبخشی این بیماران .

• تاکید بر ارتقاء کیفیت زندگی مخصوصا در افراد ناتوان و لزوم تحقیقات در این زمینه

• وجود اعتبارات و تخصیص بودجه جهت انجام اقدامات در حیطه توانبخشی

• تکریم افراد ناتوان و نیازمند خدمات توانبخشی در فرهنگ و باور اسلامی –ایرانی

o تهدیدها

• عدم شناخت کافی از حیطه توانبخشی

• وجود هم پوشانی با بعضی از مراکز مشابه

• اهداف استراتژیک

• انجام تحقیقات در ارتباط با حصول به موثر ترین روش توانبخشی در بیماران مبتلا به اختلالات Neuromuscoloskletal

• انجام تحقیقات در ارتباط با حصول به موثر ترین روش توانبخشی در بیماران مبتلا به اختلالات Neuromuscoloskletal

• انجام تحقیقات در رابطه با کاربرد و استفاده از روشهای الکترو دیاگنوز

• چاپ نتایج تحقیقات در نشریات بین المللی

• برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی مشابه بین الملل

 

• اهداف کلی 

G1 : بستر سازی و افزایش کمی و کیفی پژوهش در حوزة توانبخشی عصبی عضلانی

G2 :‌ هدفمند کردن پژوهش در حوزة توانبخشی

G3 : بکارگیری و استفاده از نتایج پژوهشهای حوزة توانبخشی

G4 : افزایش جذب منابع

هدف کلی:

G1 :‌ بستر سازی و افزایش کمی و کیفی پژوهش در حوزة توانبخشی

هدف اختصاصی :‌

G1O1 : ارتقاء دانش روشهای تحقیق کاربردی ، مشارکتی و توسعه‌ای در میان اعضاء هیأت علمی داخل و خارج مرکز ، محققین ، مدیران و کارکنان بخش توانبخشی به میزان 10% سطح پایه سالانه

G1O1A1 :‌ برگزاری کارگاه های ویژه سالانه ، 3 کارگاه

G1O1A2 :‌ نیاز سنجی آموزش در بین محققین و اعضاء هیات علمی و مدیران مرتبط با حوزه توانبخشی

G1O1A3 : ارزشیابی آموزشی هر کارگاه

هدف اختصاصی :

G1O2 :‌ افزایش تعداد طرحهای هدفمند بر اساس نیازها و اولویتهای حوزه توانبخشی به میزان سالانه 4 پروژه تحقیقاتی

G1O2A1 :‌ ارائه گرانت به محققان داخل دانشگاه که طرحهای هدفمند بر اساس نیازها و اولویتهای پژوهشی توانبخشی دارند

G1O2A2 : درخواست ارائه اولویتهای تحقیقاتی در حوزه توانبخشی از سایر سازمانهای دست اندرکار

G1O2A4 : تهیه ، هنجاریابی و بومی سازی ابزارهای اندازه گیری مرتبط با حوزه های مورد پژوهش مرکز

هدف اختصاصی :

G1O3 : تسهیل ارتباط و تبادلات علمی میان محققین و ذیربطان بخش توانبخشی و رفاه و هیأت علمی مرکز تحقیقات توانبخشی به منظور طراحی پروژه های مشترک از ابتدای برنامه

G1O3A1 : برگزاری نشستهای مشترک بین مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی و سازمانهای ذیربط هر 6 ماه یکبار در سال ، از ابتدای برنامه

G1O3A2 :‌ در اولویت قرار دادن طرحهای مشترک هدفمند ( مشتری مدار )

G1O3A3 :‌ بازدید اعضاء مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی از فیلدهای بالقوه سازمانهای ذیربط

هدف اختصاصی :‌

G1O4 :‌ افزایش تعداد طرحهایی که منجر به مقاله منتشر شده در داخل یا خارج کشور شوند به میزان حداقل هر طرح تحقیقاتی یک مقاله منتشر شده و یک ارائه مقاله در کنگره

G1O4A1 : اعطای مشوق های مالی به محققینی که مقالات در مجلات علمی در زمینه توانبخشی عصبی عضلانی با ذکر نام مرکز تحقیقات به چاپ رسانده باشند

G1O4A2 :‌ تسهیل استفاده از فرصت مطالعاتی یا شرکت در کنگره های خارج از کشور با سهمیه بالاتر از سایر اعضاء هیات علمی برای محققینی که طرحهای هدفمند ارائه کرده و آنرا بصورت مقاله منتشر کرده اند

هدف اختصاصی :

G1O5A1 :‌ تهیه فهرست طرحهای مشترک که می توان با سازمانهای بین المللی انجام داد

G1O5A2 :‌ ایجاد تسهیلات بررسی ، کارشناسی و تصویب طرحهای مشترک خارج از روند فعلی تصویب طرحها در شورای پژوهشی دانشگاه

G1O5A3 : تعریف حداقل یک طرح بین المللی

هدف اختصاصی :

G1O6 :‌ فراهم سازی منابع علمی مورد نیاز پژوهشی برای متقاضیان اجرای طرحهای پژوهشی در حوزة مرتبط به میزان حداقل 25% سالانه

G1O6A1 : نیاز سنجی در زمینه نیازهای منابع علمی مرکز تحقیقات

G1O6A2 : تهیه فهرست نیازهای علمی مرکز در سال اول

G1O6A3 : برگزاری نشست مشترک با مدیران اطلاع رسانی ،‌ کتابخانه ، انتشارات و مالی جهت تأمین نیازها

• هدف کلی :

G2: هدفمند کردن پژوهش در توانبخشی عصبی عضلانی

هدف اختصاصی :

G2O1 : ایجاد ساختار مدیریتی در زمینه جلب مشارکت مردم به منظور فهم و بازگویی مشکلات ، نیازها در حوزه توانبخشی عصبی عضلانی

G2O1A1 : برگزاری نشستهای لازم با سازمانهای دولتی ، تبیین نحوه مشارکت سایر دستگاهها از قبیل بهزیستی و آموزش و پرورش

G2O1A3 : اجرای پژوهش های زمینه یابی در خصوص توانبخشی عصبی عضلانی

هدف اختصاصی :

G2O2 :‌ ارائه حداقل 2 طرح نیازسنجی مشارکتی اجتماع محور

G2O2A1 :‌ توجیه طرحهای نیازسنجی از طریق برگزاری جلسات و تهیه و توزیع پمفلت بین سایر دستگاهها از قبیل بهزیستی و آموزش و پرورش

G2O2A2 : ارائه گرانت به محققین علاقمند در حوزه نیاز سنجی

G2O2A3 : ارائه بازخورد نتایج طرحهای نیازسنجی به معاونت پژوهشی دانشگاه ، در پایان هر طرح و در پایان هر سال

هدف اختصاصی :

G2O3 :‌ تدوین اولویتهای پژوهشی در حوزه توانبخشی عصبی عضلانی

G2O3A1 : برگزاری نشست‌های مشترک مرکز با ذینفعان و ذیربطان جهت تعیین اولویتهای پژوهشی هر 6 ماه یکبار

G2O3A2 : استفاده از نتایج طرحهای پژوهشی نیاز سنجی برای تدوین فهرست اولویتهای پژوهشی

G2O3A3: ارائه‌فهرست اولویتهای‌پژوهشی‌به معاونت‌پژوهشی‌دانشگاه

هدف اختصاصی :

G2O4 : تدوین برنامه راهبردی مرکز طی سال اول وانجام بازنگری دو سالانه

G2O4A1 : تشکیل کمیته تدوین برنامه راهبردی مرکز

G2O4A2 : برگزاری نشستهای مستمر با اعضاء کمیته تدوین برنامه هر هفته در 3 ماه اول تأسیس مرکز

G2O4A3 : تدوین برنامه و اعلام مکتوب آن در پایان 3 ماه اول تأسیس مرکز

G2O4A4 : ارائه برنامه از طریق وب سایت دانشگاه

هدف اختصاصی :

G2O5 : افزایش تبادلات علمی با سایر سازمانهای متولی در حوزه توانبخشی عصبی عضلانی و تدوین حداقل یک طرح مشترک با این سازمانها بصورت سالانه

G2O5A1 : تهیه فهرست سازمانهای متولی توانبخشی در کشور در سال اول برنامه

G2O5A2 : مکاتبه با سازمانهای متولی توانبخشی جهت برگزاری نشستهای مشترک در سال اول

G2O5A3 : بازدید اعضاء مرکز توانبخشی عصبی عضلانی از سازمانهای متولی جهت برآورد توان و نیروی انسانی علمی برای انجام طرحهای مشترک

G2O5A4 : دعوت از شخصیت های علمی و اجرایی سازمان های متولی توانبخشی جهت آشنایی با توانش های ( پتانسیل های ) مرکز

• هدف کلی

G3 :‌ بکارگیری و استفاده از نتایج پژوهشهای حوزة توانبخشی عصبی عضلانی

هدف اختصاصی :

G3O1 : مستند سازی و انتشار نتایج طرحهای پژوهشی دانشگاه مرتبط با حوزه توانبخشی عصبی عضلانی بطور مستمر حداقل یک گزارش در هر سال

G3O1A1 : بررسی تمامی طرحهای پژوهشی انجام شده در دانشگاه در حوزه توانبخشی عصبی عضلانی و تهیه فهرست از عناوین آنها

G3O1A2 : جمع آوری و استخراج نتایج طرحهای انجام شده مرتبط با حوزه توانبخشی عصبی عضلانی که تاکنون در دانشگاه و مراگز مرتبط با دانشگاه انجام شده است

G3O1A3 : مستندسازی نتایج جمع آوری شده بصورت علمی و انتشار آنها

G3O1A4 : انعکاس نتایج طرحهای جمع آوری شده به سازمانهای ذینفع در طول سالهای برنامه

ماموریت : 

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان همگام با سند توسعه کشور در حوزه سلامت وتوانبخشی، با بهره مندی از نیروی انسانی متعهد، مجرب وتوانمند، کیفیت زندگی توانخواهان را از طریق تربیت نیروهای متخصص در علوم توانبخشی، توسعه توانبخشی مبتنی بر شواهد، تاکید بر اجرای پژوهشهای بنیادی کاربردی و ارائه خدمات درمانی برتر افزایش می دهد.

این مرکز تحقیقاتی، در راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری در سطح ملی و منطقه ای، جهت تامین اهداف کلان زیر ماموریت خود را تعریف می نماید:

  1. -     افزایش مشارکت علمی وتحقیقاتی با سازمانهای علمی وتحقیقاتی داخل وخارج از کشور
  2. -    تلاش در جهت آموزش محققین در حوزه توانبخشی با تاکید بر تحقیقات بنیادی، کاربردی، بالینی و مبتنی بر نیازهای جامعه
  3. -    توسعه سرمایه انسانی مرکز
  4. -    افزایش سهم مرکز در تولید و اشاعه دانش در حوزه توانبخشی در سطح ملی
  5. -افزایش سهم مرکز در تصمیم سازیها وسیاستگذاریهای در سطح دانشگاه در حوزه توانبخشی

    

 

 

افیلیشن مرکز 

1

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی‌عضلانی

Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبیعضلانی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران