لیست کتب خریداری شده  دانشکده توانبخشی ومرکز تحقیقات در سال 1402

 

تعداد

سال نشر

ناشر

نویسنده یا مترجم

عنوان

3

1399

ستایش هستی

دکتر ناصرحوائی

ارزیابی حسی وحرکتی درکاردرمانی

1

1398

پارسی

تبسم عظیمی

رشدمهارت های پیش زبانی ارزیابی ودرمان

1

1401

ستایش هستی

فرانک صالحی

رویا محمدی

راهنمای مداخلات گام به گام در آسیب های ارتباطی اختلال طیف اتیسم

1

1398

ستایش هستی

مریم ابراهیمی

زهراکاظمی

طبقه بندی بین المللی عملکرد ناتوانی وسلامت

1

1398

ستایش هستی

مریم شجاعی

توانبخشی درام اس

1

1399

ستایش هستی

الیاس منفرد

توانبخشی شناختی درام اس

1

1398

ستایش هستی

آزاده ریاحی

مجموعه کامل ارزیابی های بالینی ارتوپدی درآسیب های اندام فوقانی وتحتانی

1

1398

ستایش هستی

نسرین رحیمی

آزاده ریاحی

توانبخشی ترمیم تاندون های فلکسوری واکستانسوری دست

1

1388

ستایش هستی

زهره آرانی کاشانی وعلی

آزمون شنیداری مهارت های آگاهی واجشناختی

2

1396

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

سیدمجیدمیرخانی

مبانی توانبخشی

1

 

ستایش هستی

دکتر وحیدمظلوم

راهنمای بالینی تمرین درمانی برای درمان محافظه کارانه وجراحی اختلالات شایع ارتوپدی(جلداول)

1

1398

ستایش هستی

دکتر وحیدمظلوم

راهنمای بالینی تمرین درمانی برای درمان محافظه کارانه وجراحی اختلالات شایع ارتوپدی (جلددوم)

1

1398

ستایش هستی

دکتر وحیدمظلوم

راهنمای بالینی تمرین درمانی برای درمان محافظه کارانه وجراحی اختلالات شایع ارتوپدی(جلدسوم)

1

1398

ستایش هستی

دکتر وحیدمظلوم

راهنمای بالینی تمرین درمانی برای درمان محافظه کارانه وجراحی اختلالات شایع ارتوپدی(جلدچهارم)

1

1397

ستایش هستی

دکتر امیراحمدی مرضیه یاسین

فیزیوتراپی درآسیب های عضلاتی اسکلتی(ستون فقرات)

1

1397

ستایش هستی

دکتر امیراحمدی مرضیه یاسین

فیزیوتراپی درآسیب های عضلاتی اسکلتی(اندام)

1

1397

ستایش هستی

دکتر محمداکبری

ایلیاخواجه

فیزیوتراپی دربیماریهای روماتیسمی وپوستی

1

1398

ستایش هستی

محبوبه ماندگاری نجف آبادی

تمرینات تکلیف محوربرای بهبود عملکرد دست واندام فوقانی بیماران سکته مغزی

1

1396

ستایش هستی

دونالدفروید دکتر مجید سلطانی

اختلالات حرکتی گفتار تشخیص ودرمان

1

1397

ستایش هستی

زیبادلخواه سالار آذررنگ داشلوجه

آپراکسی گفتار دوران کودکی

1

2021

Thieme

Reichert

Palpation Techniques (Surface Anatomy for Physical Therapists

1

 

 

2019

. Davis Company

 

Michael D. Levangie, Pamela K.; Norkin, Cynthia C.; Lewek

 

Joint Structure & Function Sixth Edition

 

1

2017

 

staloff

clinical assessment of voice (volume 2)

1

2023

 

Elsevier

 

Helene Lohman & Amy L. Shaffer & Patricia J. Watford

 

1

2023

Mosby

Mary Bet Pathnaude

Early’s Physical Dysfunction Practice Skills for the Occupational Therapy Assistant, 4th Edition

Pedretti's Occupational Therapy, 8th Edition

لیست کتب خریداری شده سال دانشکده توانبخشی ومرکز تحقیقات 99

ردیف

عنوان

نویسنده

مترجم

تاریخ انتشار

1

اختلالات حرکتی گفتارتشخیص ودرمان

دونالد فروید

 

دکتر مجید سلطانی نیلوفر ربانی فر

 

1396

2

تمرینات تکلیف محور برای بهبود عملکرد دست واندام فوقانی بیماران سکته مغزی

 

محبوبه ماندگاری نجف ابادی –دکتر افسون حسنی مهربان

 

 

1398

3

گفتار در کودکان کم شنوا

 

دانیل لینگ

 

سایه طاهباز

 

1397

4

کاردرمانی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس

 

 

ولی شیری-محبوبه امامی –اکرم شیرزاد یعیده شهریارپور

 

1397

5

توان بخشی دست واندام فوقانی

 

دکتر اکرم آزاد –لاله لاجردی

 

1397

6

راهنمای تمرین درمانی برای درمان محافظه کارانه وجراحی اختلالات ارتوپدی(جلد اول)مقدمات وکمربند شانه ای

دکتر وحیدمظلوم

 

1398

7

اهنمای تمرین درمانی برای درمان محافظه کارانه اختلالات شایع ارتوپدی (جلد دوم)آرنج ساعد مچ انگشتان

 

دکتر وحیدمظلوم

 

1398

8

راهنمای تمرین درمانی برای درمان وجراحی اختلالات شایع ارتوپدی(جلد سه)ستون فقرات هیپ ولگن

 

دکتر وحیدمظلوم

 

 

1398

9

راهنما تمرین درمانی برای درمان وجراحی اختلالات شایع ارتوپدی (جلد چهارم)

 

دکتر وحید مظلوم

 

1398

10

راهنمای تمرین درمانی برای درمان وجراحی اختلالات شایع ارتوپدی(جلد پنجم)

 

دکترمظلوم

 

1398

11

کاربرد علوم اعصاب در توانبخشی دوجلدی

 

 

لیلادهقان

1387

12

ارزیابی ودرمان اختلالات تولیدی وواجشناسی در کودکان

  1.  

آدریاناپنابروکس

لیلاقسیسین و...

1391

13

آپراکسی گفتار دوران کودکی

 

شیلی ولمن

زیبا دلخواه

1397

14

داستانهای اجتماعی برای آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان اوتیسم

 

نوید میرزاخانی و...

 

1397

15

درمان فلج مغزی وتاخیر حرکتی

 

صوفیا لویت

ولی شیری و...

1398

16

بازیهای بینایی

 

فائزه دهقان

 

1398

17

چالشهای پردازش حسی

 

لینسن بینل

شهلا رفیعی

1397

18

روش کینزیوتیپ

 

 

افشین آقازاده

1398

19

تفسیر نقاشی در اختلالات روانپزشکی

 

معصومه رسول زاده

 

1399

20

استدلال بالینی در کاردرمانی

 

نرگس شفارودی

 

1395

21

کاردرمانی وآنالیز

 

الهام نصیری

 

1396

22

اختلالال پردازش حسی

 

نوید میرزاخانی و...

 

1395

 فهرست کتب لاتین خریداری شده اردیبهشت ماه 1398 کتابخانه دانشکده توانبخشی ومرکز تحقیقات 

Year

Author

title

Number

2018

m.n. hegde

Assessment in speech -language

1

2018

Coppens

Aphasia rehabilitation

2

2018

Hegde

Treatment in speech - language

3

2014

Hengeveld

vertebral manipulationMaitlands,

4

2014

Hengeveld

Maitlands, peripheral manipulation

5

2017

Carrau

Comprehensive management

6

2019

Levey

Introduction to language development

7

2017

Sataloff

Clinical assessment of voice

8

2017

Sataloff

Voice science

9

2017

Sataloff

Treatment of voice disorders

10

2017

Brukner

Clinical sports medicine

11

2019

Donnelly

Myofascial pain and dysfunction

12

2018

Murry

Clinical management of swallowing

13

2017

Neumann

Kinesiology of the musculoskeletal system

14

2017

Papathanasiou

Aphasia and related neurogenic

15

2018

Dommerholt

Trigger point dry needling

16

2018

Behrman

Speech and voice science

17

2015

Hing

The mulligan concept

18

2017

Hegde

Assessment of communication disorders in children

19

2017

Sataloff

Professional voice

20

2009

Brock

 And treating dyslexia at school]Identifying assessing

21

2019

Koch

 Clinical management of speech

22

2016

Johnson

Postural correction

23

2014

Stemple

Clinical voice pathology

24

2014

Adler

Pnf in practice

25

2014

Volmar

Handbook of autism and pervasive

26

2018

Sapienza

Voice disorders

27

2017

Schwartz

Handbook of child language disorders

28

2018

Speaks

Introduction to sound

29

2016

Scearce

Manual of singing voice

30

 

فهرست کتب فارسی خریداری شده اردیبهشت ماه 1398 کتابخانه دانشکده توانبخشی ومرکز تحقیقات 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

1

فیزیوتراپی در ضایعات شایع عضلات اسکلتی اندام

امیر احمدی

1397

2

فیزیوتراپی در آسیب های عضلانی اسکلتی ستون فقرات

امیر احمدی

1397

3

برنامه ی مدیریت موفق لکنت

شفیعی - صادقی

1396

4

از سیر تا پیاز اتیسم

هاشم فرهنگ دوست

1397

5

درمان اختلالات صدای گفتاردوران کودکی

زهراایلخانی

1397

6

آشنایی کاربردی با اختلالات گفتار و زبان

فرهاد ترابی نژاد

1394

7

راهنمای تغذیه برای بلعیدن آسان و جویدن آسان

علیرضا صالح پور

1397

8

آموزش گام به گام تمرینات تعادلی

بهاره زینل زاده

1396

9

درمان جامع لکنت برای کودکان مدرسه روو نوجوان

عاطفه  موذنی

1398

10

فارماکولوژی در توانبخشی

جلال توکلی

1395

11

بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضلانی شانه آرنج

قدمعلی طالبی

1397

12

اختلالات پردازش شنیداری ارزیابی ،تشخیص

جمشید پورقریب

1396

13

تغذیه و بلع کودکان

فروزان صالحپور

1397

14

آناتومی گفتار،شنوایی و زبان

ناصر سلسبیلی

1395

15

گفتاردرمانی در اختلالات طیف اتیسم

فرانک صالحی

1397

16

کاربرد رویکردشناختی – رفتاری در درمان لکنت

بیژن شفیعی

1397

17

ماهیت اختلال لکنت و موضوعات نگرشی

زهره کاشانی

1396

18

تقویت مهارت های سوادآموزی کودکان

علیرضا صالح پور

1397

19

تکنیک های ارزیابی دستی عضلانی  ،مفاصل

زهرا فخاری

1398

20

ارزیابی و درمان بالینی اختلالات طیف اتیسم

احسان امیری

1396

21

آپراکسی گفتار دوران کودکی

زیبا دلخواه

1397

22

بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضلانی بیومکانیک پایه

قدمعلی طالبی

1397

23

بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضلانی اندام تحتانی

قدمعلی طالبی

1397

24

دانش عصبی شناختی ارتباط انسان

علیرضا صالح پور

1396

25

کاردرمانی و آنالیز ذره بینی فعالیت

الهام نصیری

1396

26

معرفی شایع ترین فلاپ های اندام فوقانی و تحتانی

مسعود یاوری

1397

27

راهنمای تشخیص و آماری اختلال های روانی دی اس ام

فرزین رضاعی

1397

28

دستنامه روان پزشکی بالینی کاپلان وسادوک

بنجامین سادوک

1397

29

کاربرد علوم اعصاب در توانبخشی (جلد 1و2)

لیلا دهقان

1387

30

کار با کودکان اختلالات  زبانی

زهره فرقدانی

1396

31

اصول و فنون مشاوره در درمان لکنت

سعید متشکری

1393

32

تحلیل نمونه گفتار کودکان فارسی زبان

ناهید جلیه وند

1397

33

توانبخشی گفتار و زبان در آسیب دیدگی شنیداری

فرانک صالحی

1396

34

راهنمای کاربردی برای ارزیابی اختلالات گفتار زبان

جمشید پورقریب

1393

35

فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدی و آسیب های ورزش

نسرین ناصری

1395

36

طرح درمان در آسیب شناسی گفتار و زبان

سیما شیرازی

1395

37

واژ ه یابی و درمان بالینی اختلالات

زهره موسوی

1397

38

نظریه ذهن  مجموعه ای ساده و کاربردی دلخواه

زیبا دلخواه

1396

39

کاردرمانی برای کودکان با مشکلات مهارت های دستی

فریبا حاصلی

1393

40

اصول تمرین درمانی

فروغ فردوسی

1393

41

اصول مقدماتی مداخلات زودهنگام در بخش مراقبت ویژه

نوید میرزاخانی

1394

42

توانبخشی و مدیریت کودکان مبتلا به فلج مغزی

فاطمه مهدیزاده

1397

43

کاردرمانی در پارکینسون

امین غفاری

1396

44

توانبخشی دست واندام فوقانی

لاله لاجوردی

1397

45

توانبخشی و درمان شکستگی ها

نسترن قطبی

1393

46

کاردرمانی در بیماران مالیپل اسلروزیس

ولی شیری

1397

47

پروتکل های درمانی برای لکنت

مرجان شهریاری

1396

48

یکپارچگی حسی

شیرین ملکی

1396

49

درمان گفتار شکاف کام

مهزاد محسنی

1397

50

توصیه هایی برای درمانگران لکنت

علیرضا صالح پور

1397

51

کاربرد ورزش درمانی و فیزیوتراپی در جراحی

آذر معزی

1394

52

اتیسم شیوه های درمانی و آموزشی

مونس رضایی

1398

53

فیزیوتراپی در سوختگی

مینا شکویی

1385

 

فهرست کتب خریداری شده آبان ماه 1397 کتابخانه دانشکده توانبخشی ومرکز تحقیقات  

ردیف

عنوان

تعداد

سال

1

Sports – Specific Rehabilitation

1

2007

2

Physical Therapy for Children With Cerebral Palsy

1

2016

3

Mulligan concept manual therapy

1

2015

4

بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضلانی

سه دوره 3 جلدی

1397

5

فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدی و آسیب های ورزشی

سه دوره 3 جلدی

1395

6

شناخت تفاوت ها و درک شباهت ها

دو دوره 2 جلدی

1396

7

ارزیابی و درمان همی پلژی بزرگسالان

2

1390

8

یکپارچگی حسی

1

1396

9

فعالیت های روزمره زندگی:راهکارهای توانمند سازی

1

1394

10

اصول تمرین درمانی

2

1391

11

توان بخشی دست واندام فوقانی راهنمای بالینی

1

1397

12

تمرینات بالینی در سکته مغزی بر اساس رویکرد بوبات

1

1390

13

آشنایی و درمان اختلال هماهنگی رشد

1

1397

14

راهنمای تدریس ریاضی دبستان بر پایه ی مفاهیم ریاضی اول

1

1394

15

درمان اختلالات ریاضی

2

1393

16

اعصاب ، عضلات ، حرکات در عملکرد انسان

1

1393

17

راهنمای کاربردی تجویز کفش طبی و ارتز در بیماریهای اندام تحتانی

1

1393

18

استدلال بالینی در کاردرمانی

1

1395

19

کاردرمانی در پارکینسون

1

1396

20

کتابچه راهنمای عملی اصلاحات در کفش

1

1395

21

کاردرمانی:برای کودکان با مشکلات مهارت های دستی

1

1393

22

مروری بر فیزیوتراپی در سوختگی ها

1

1396

23

کاردرمانی و آنالیز ذره بینی فعالیت

1

1396

24

اختلال پردازش حسی

1

1396

25

رادیوگرافی در سیستم  اسکلتی - عضلانی

1

1396

26

روش های لمس صحیح در درمان و تشخیص ستون فقرات

1

1395