وبینار آموزشی آشنایی با فرآیندها، قوانین وحمایت های دانش بنیان

.

وبینار آموزشی آشنایی با فرآیندها، قوانین وحمایت های دانش بنیان

 15

وبینار آموزشی آشنایی با فرآیندها، قوانین وحمایت های دانش بنیان

وبینار آموزشی آشنایی با فرآیندها، قوانین وحمایت های دانش بنیان

  • کد خبر : 49573
لینک کوتاه خبر :
خانم پوران معدنی
خبرنگار

خانم پوران معدنی