.

سمینار بازتوانی قلبی عروقی

 29

سمینار بازتوانی قلبی عروقی

سمینار بازتوانی قلبی عروقی
 
 سمینار بازتوانی قلبی عروقی یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ در سالن بازآموزی بیمارستان کوثر برگزار خواهد شد‌.
 
 
 
 
  • کد خبر : 49606
لینک کوتاه خبر :
خانم پوران معدنی
خبرنگار

خانم پوران معدنی