جلسه مشترک شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی ومرکز تحقیقات توانبخشی دیماه 1402

.

جلسه مشترک شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی ومرکز تحقیقات توانبخشی دیماه 1402

 25

جلسه مشترک شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی ومرکز تحقیقات توانبخشی دیماه 1402

جلسه مشترک شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی ومرکز تحقیقات توانبخشی دیماه 1402

 جلسه مشترک شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی و مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی که در  روز دوشنبه تاریخ 25 / 10/ 1402 ساعت 11  در سالن جلسات مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی  با حضور اعضای شورای پژوهشی تشکیل  گردید . 


 

جلسه مشترک شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی و مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی که در  روز دوشنبه تاریخ 25 / 10/ 1402 ساعت 11  در سالن جلسات مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی  با حضور اعضای شورای پژوهشی تشکیل  گردید . 

دستور کار جلسه :
-بررسی درخواست نامه شماره 145955 / 1402 تاریخ 29 / 09 / 1402 آ قای دکتر فرهاد سخایی  (پایان نامه کارشناسی ارشد گفتاردرمانی میترا تاجیک ) مبنی بر افزودن نام دکتر جلال بختیاری در  طرح با عنوان بررسی توانایی کنترل بازداری وارتباط آن با شایستگی اجتماعی -هیجانی در کودکان پیش دبستانی با وبدون لکنت " 
-بررسی درخواست نامه شماره 143498 / 1402 تاریخ 24 / 09 / 1402 خانم دکتر مژگان اسدی مبنی بر حذف طرح مصوب 3101 از سامانه پژوهشیار 
-بررسی درخواست نامه شماره 143499 / 1402 تاریخ 24 / 09 / 1402 خانم دکتر مژگان اسدی مبنی بر افزودن همکار به طرح تحقیقاتی مصوب شماره 2638
-بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی از اعضای هیئت علمی 
-بررسی اولویت های پژوهشی سال تحصیلی 1402-1403 
-بررسی موضوعات پژوهشی مرتبط با بیمارستان امیر
  • کد خبر : 49186
لینک کوتاه خبر :
خانم پوران معدنی
خبرنگار

خانم پوران معدنی