برگزاری workshop دستگاه های شرکت توسعه و فناوری تیوان

.

برگزاری workshop دستگاه های شرکت توسعه و فناوری تیوان

 9

برگزاری workshop دستگاه های شرکت توسعه و فناوری تیوان

برگزاری workshop دستگاه های شرکت توسعه و فناوری تیوان

دانشکده توانبخشی با همکاری مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی  برگزار میکند :

workshop دستگاه های شرکت توسعه و فناوری تیوان  

تارخ:  روزدوشنبه تاریخ 9 / 11 / 1402 

مکان: سالن جلسات مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

مدعوین :اعضای هیئت علمی دانشکده توانبخشی ومرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی 

به اطلاع می رساند تاریخ برگزاری کارگاه به تعویق افتاد تاریخ جدید متعاقبا اعلام می گردد .

 

  • کد خبر : 49312
لینک کوتاه خبر :
خانم پوران معدنی
خبرنگار

خانم پوران معدنی