جلسه مدیران گروه دانشکده
.

جلسه مدیران گروه دانشکده

جلسه مدیران گروه دانشكده روز سه شنبه مورخ3 / 4 / 99 با حضور اعضا در سالن جلسات مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی برگزار گرديد.

توانبخشی وویروس کرونا
.

توانبخشی وویروس کرونا

لایو علمی خانم دکتر امینیان فر با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی در مورد توانبخشی وکرونا برگزار گردید

تبریک
مرکز تحقیقات توانبخشی عصبیعضلانی

تبریک

نوروز 99 مبارک باد

نشست شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی
مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

نشست شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی

جلسه شورای پژوهشی دانشکده روز یکشنبه مورخ 98/10/10 با حضور اعضا در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید. در این نشست در خصوص بررسی بندهای فرآیند انجام طرح تحقیقاتی مستقل و همچنین تدوین فرم جدید در 19 بند ،بررسی شیوه نامه جشنواره پژوهش سال 98 ، تایید طرح تحقیقاتی آقای دکتر تهیدست در شورای پژوهشی دانشکده و وارد شدن طرح در فاز اجرایی پس از کسب کد اخلاق ، پیشنهاد کارگاه سیستماتیک ریویو و متا آنالیز توسط خانم دکتر احسانی در راستای توانمند سازی پژوهشی اساتید دانشکده توانبخشی و همچنین مقرر گردیدن مکاتبات لازم جهت برگزاری کارگاهها و داوری طرحها ،مقالات ،کتب و نیز critical Thinkingدر بحث و بررسی مقالات به منظور افزایش توانمندیهای پژوهشی اساتید و در راستای برنامه ی عملیاتی معاونت پژوهشی دانشکده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.