فهرست کتب خریداری شده  کتابخانه دانشکده توانبخشی

ردیف

عنوان

تعداد

سال

1

Sports – Specific Rehabilitation

1

2007

2

Physical Therapy for Children With Cerebral Palsy

1

2016

3

Mulligan concept manual therapy

1

2015

4

بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضلانی

سه دوره 3 جلدی

1397

5

فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدی و آسیب های ورزشی

سه دوره 3 جلدی

1395

6

شناخت تفاوت ها و درک شباهت ها

دو دوره 2 جلدی

1396

7

ارزیابی و درمان همی پلژی بزرگسالان

2

1390

8

یکپارچگی حسی

1

1396

9

فعالیت های روزمره زندگی:راهکارهای توانمند سازی

1

1394

10

اصول تمرین درمانی

2

1391

11

توان بخشی دست واندام فوقانی راهنمای بالینی

1

1397

12

تمرینات بالینی در سکته مغزی بر اساس رویکرد بوبات

1

1390

13

آشنایی و درمان اختلال هماهنگی رشد

1

1397

14

راهنمای تدریس ریاضی دبستان بر پایه ی مفاهیم ریاضی اول

1

1394

15

درمان اختلالات ریاضی

2

1393

16

اعصاب ، عضلات ، حرکات در عملکرد انسان

1

1393

17

راهنمای کاربردی تجویز کفش طبی و ارتز در بیماریهای اندام تحتانی

1

1393

18

استدلال بالینی در کاردرمانی

1

1395

19

کاردرمانی در پارکینسون

1

1396

20

کتابچه راهنمای عملی اصلاحات در کفش

1

1395

21

کاردرمانی:برای کودکان با مشکلات مهارت های دستی

1

1393

22

مروری بر فیزیوتراپی در سوختگی ها

1

1396

23

کاردرمانی و آنالیز ذره بینی فعالیت

1

1396

24

اختلال پردازش حسی

1

1396

25

رادیوگرافی در سیستم اسکلتی - عضلانی

1

1396

26

روش های لمس صحیح در درمان و تشخیص ستون فقرات

1

1395

 

 

ردیف

عنوان

تعداد

سال

1

Sports – Specific Rehabilitation

1

2007

2

Physical Therapy for Children With Cerebral Palsy

1

2016

3

Mulligan concept manual therapy

1

2015

4

بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضلانی

سه دوره 3 جلدی

1397

5

فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدی و آسیب های ورزشی

سه دوره 3 جلدی

1395

6

شناخت تفاوت ها و درک شباهت ها

دو دوره 2 جلدی

1396

7

ارزیابی و درمان همی پلژی بزرگسالان

2

1390

8

یکپارچگی حسی

1

1396

9

فعالیت های روزمره زندگی:راهکارهای توانمند سازی

1

1394

10

اصول تمرین درمانی

2

1391

11

توان بخشی دست واندام فوقانی راهنمای بالینی

1

1397

12

تمرینات بالینی در سکته مغزی بر اساس رویکرد بوبات

1

1390

13

آشنایی و درمان اختلال هماهنگی رشد

1

1397

14

راهنمای تدریس ریاضی دبستان بر پایه ی مفاهیم ریاضی اول

1

1394

15

درمان اختلالات ریاضی

2

1393

16

اعصاب ، عضلات ، حرکات در عملکرد انسان

1

1393

17

راهنمای کاربردی تجویز کفش طبی و ارتز در بیماریهای اندام تحتانی

1

1393

18

استدلال بالینی در کاردرمانی

1

1395

19

کاردرمانی در پارکینسون

1

1396

20

کتابچه راهنمای عملی اصلاحات در کفش

1

1395

21

کاردرمانی:برای کودکان با مشکلات مهارت های دستی

1

1393

22

مروری بر فیزیوتراپی در سوختگی ها

1

1396

23

کاردرمانی و آنالیز ذره بینی فعالیت

1

1396

24

اختلال پردازش حسی

1

1396

25

رادیوگرافی در سیستم  اسکلتی - عضلانی

1

1396

26

روش های لمس صحیح در درمان و تشخیص ستون فقرات

1

1395