وبینار کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

.

وبینار کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

 کارگاه دکتر کبیری

وبینار کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

وبینار کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

وبینار کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

زمان : روز یکشنبه 27/4/400 ساعت 10 صبح 

مدرس : دکتر پیام کبیری رئیسمرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی وزارت بهداشت 

آدرس :/ https://semums.ac.ir

کلمات کلیدی
خانم پوران معدنی
تهیه کننده:

خانم پوران معدنی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *