وبینار موتورهای کاوش: معرفی انواع موتورهای کاوش و مقایسه قابلیتها وویژگی ها

.

وبینار موتورهای کاوش: معرفی انواع موتورهای کاوش و مقایسه قابلیتها وویژگی ها

 کارگاه سوم تیر

وبینار موتورهای کاوش: معرفی انواع موتورهای کاوش و مقایسه قابلیتها وویژگی ها در تاریخ 3/4/400 برگزار می گردد .

وبینار موتورهای کاوش: معرفی انواع موتورهای کاوش و مقایسه قابلیتها وویژگی ها

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار میکند 

وبینار موتورهای کاوش: معرفی انواع موتورهای کاوش و مقایسه قابلیتها وویژگی ها در تاریخ 3/4/400 برگزار می گردد .

مدرس : خانم خراسانی 

تاریخ : روز پنج شنبه تاریخ 400/4/3 ساعت 10 لغایت 12 

آدرس لینک : http://eduvc1.semums.ac.ir/srcsem

کلمات کلیدی
خانم پوران معدنی
تهیه کننده:

خانم پوران معدنی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *