وبینار جستجو در پایگاه اطلاعاتی science direct

.

وبینار جستجو در پایگاه اطلاعاتی science direct

 وبینار جستجو در پایگاه اطلاعاتی وبینار

وبینار جستجو در پایگاه اطلاعاتی science direct در تاریخ 6/3/400 برگزار می گردد .

وبینار جستجو در پایگاه اطلاعاتی science direct

کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار میکند : 

وبینار جستجو در پایگاه اطلاعاتی science direct در روز پنج شنبه تاریخ 6/3/400 برگزار می گردد .

تاریخ :روز پنج شنبه 6/3/400 ساعت 10 لغایت 12 

مدرس: خانم سمیه صالحی نژاد 

آدرس : http://eduvc1.semums.ac.ir/srcsem

 

کلمات کلیدی
خانم پوران معدنی
تهیه کننده:

خانم پوران معدنی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *