جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

.

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

 جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

جلسه  شورای پژوهشی  مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی 

تاریخ : روز یکشنبه 20/4/400

مکان : سالن جلسات مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی 

دستور کار : بررسی برنامه مشارکت مراکز تحقیقات علوم پزشکی در خصوص فراهم نمودن تسهیلات جهت تصویب و اجرای طرح های تحقیقاتی فرا دانشگاه 

کلمات کلیدی
خانم پوران معدنی
تهیه کننده:

خانم پوران معدنی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *