جلسه شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی و مرکز تحقیقات

.

جلسه شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی و مرکز تحقیقات

 جلسه شورای پژوهشی

جلسه شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی و مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی در تاریخ 23/3/400 تشکیل شد .

جلسه شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی و مرکز تحقیقات

جلسه مشترک شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی و مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی در روز یکشنبه تاریخ 23/3/400 در سالن جلسات مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی با حضور اعضای شورا ی پژوهشی تشکیل شد . 

کلمات کلیدی
خانم پوران معدنی
تهیه کننده:

خانم پوران معدنی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *