آزمايشگاه آناليز حركتي
 
محل استقرارمرکز تحقیقات توانبخشی عصبي عضلاني
 
سال تاسيس: اسفند 1388
 
لوازم تخصصي عمده: 7 دوربین مادون قرمز ثبت حرکت بصورت سه بعدي، صفحه سنجش نیرو یا Force Plate، سیستم ثبت فعاليت الكتريكي عضلاني الکترومیوگرافی 8 کاناله، دوربین فیلمبرداری با سرعت بالا، سيستم آنالوگ به دیجیتال 64 كاناله و کامپیوتر جهت سينكرونيزه كردن سیگنالهای رسيده از صفحه نيرو، 7 دوربين مادون قرمز و سيستم EMG 8كاناله.
 
 
استفاده هاي پژ‍وهشي يا آموزشيدر حیطه آموزشی می توان از قابلیتهای سیستم برای آموزش نحوه حرکات و نحوه فعالیت عضلانی در هنگام حرکات و نحوه توزیع وزن زیر سطح تماس پا میتوان استفاده کرد و در حیطه پژوهشی نیز می توان از قابلیتهای بسیار پیشرفته و دقیق ان برای ارزیابی حرکات اندامها، تنه و ستون فقرات بخصوص الگوی راه رفتن بعد از کلیه مداخلات توانبخشی در بیماران قلبی- عروقی، عصبی- عضلانی، عضلانی- اسکلتی و مغز و اعصاب استفاده نمود.
در حيطه آموزشي و درماني ميتوان از سيستم force plate براي اموزش نحوه تحمل وزن روي پاها استفاده نمود. اين سيستم همچنين قابليت اصلاح الگوي تحمل وزن روي اندام تحتاني را دارا مي باشد.